• Je vidět. Charakterizuje vás. Vypovídá o vaší kultuře. Jednoznačný grafický styl vás odlišuje od konkurence. Umožněte svým zákazníkům poznat vás na první pohled.

  • Stojí mezi vaším produktem a zákazníkem. Může být otevřenými dveřmi. Obal ovlivňuje rozhodnutí koupit nebo nekoupit. Usnadněte svým zákazníkům rozhodnout se pro vás.

  • Působí důstojně. Vyjadřují solidnost. Jsou projevem profesionality. Kvalitní tiskovina je v každé době projevem úcty vůči jejímu příjemci.
    Dejte svým zákazníkům najevo, že si jich vážíte.