Brožura Tanzánie

17.01.2023

Byli jsme přizvání k pomoci vytvoření grafické podoby a sazby nových brožur. Papežská misijní díla (PMD) působí ve všech kontinentech a jsou organizována v rámci katolické církve. Koordinují misijní aktivity, zajišťují katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, podporují školy, nemocnice, domovy pro staré lidi, realizují stavby a opravy kostelů. Dále zajišťují kvalitní a systematickou pomoc nejchudším.