TADY JE

NAŠE PRÁCE

Náš letitý klient Pápežská misijná diela si vzal pod svá křídla další projekt, který má opět charitativní téma a tím je mobilita pro všechny, což je samo o sobě již zadáním pro vzhled loga. Podívejte se, jakým směrem se ubíraly návrhy a jaké logo nakonec u klienta zvítězilo.

I když je u nás zvykem, že většinou na blog vkládáme projekty, které jsou již delší dobu vpuštěny do světa tak tentokrát musíme udělat výjimku. A to proto, že právě pracujeme na grafické podobě kuchařky, která určitě stojí za povšimnutí a ti z vás, kteří ať jsou vášnivými kuchaři či jen prostými sběrateli kuchařek by měli zpozornět!

Již po mnoho let spolupracujeme se slovenskou pobočkou papežských světových misií, kterým vytváříme mimo jiné také časopis Svetové misie, který vychází každé čtvrtletí.

Husitské muzeum v Táboře nás přizvalo ke spolupráci vytvořit doprovodnou publikaci k výstavě Mistři cechů oděvních.

Každé čtvrtletí již více než 5 let spolupracujeme se společností Silon při tvorbě jejich interního časopisu. Podívejte se na ukázku sazby v příloze.

Není náhodou, že kniha nese jméno našeho kolegy, guru Viva Design Gustava. Knihu totiž pomohl přivést na svět svému tatínkovi Gustavu Fifkovi, známému klatovskému výtvarníkovi, který ve své retrospektivě umožní čtenáři poznat jak své dílo tak vzpomínky. Je vidno, že jablko nepadá daleko od stromu.

Tahle kniha byla, ač se na první pohled nemusí zdát, z hlediska grafické přípravy jedna ze složitějších. Převod originálních obrázků od ilustrátorky a barevné korekce tak, aby mohla červená fólie baterky provést své kouzlo a nechat zmizet červené kresby se nakonec moc povedla. Ke spolupráci nás přizvala naše milá zákaznice Blanka Ježková z...

Byli jsme přizvání k pomoci vytvoření grafické podoby a sazby nových brožur. Papežská misijní díla (PMD) působí ve všech kontinentech a jsou organizována v rámci katolické církve. Koordinují misijní aktivity, zajišťují katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, podporují školy, nemocnice, domovy pro staré lidi, realizují stavby a...

Velice přínosné setkání a milá spolupráce se zakladatelku projektu NUTRI-Laboratory. Projekt byl založen pro všechny, kteří si uvědomují, že zdraví je velmi křehké, ale do značné míry námi také ovlivnitelné, a že dobrý osobní pocit spoluvytváří základ štěstí. Přejeme ať se daří!

Tato interaktivní kniha byla vytvořena ve spolupráci s nakladatelstvím Hisland, které založila Blanka Ježková. S touto bytostí je spolupráce čistou radostí. Má jasnou vizi, kterou jí pomáháme zhmotnit a vznikají tak publikace, které mají smysl.

Ve spolupráci s Tikkun Pacov, z. s., který usiluje o připomínku historie a záchranu kulturního dědictví Židů v Pacově a okolí jsme realizovali výstavu, která se uskutečnila v Pacovské synagoze a přilehlém rabinátu. Měla připomenout a uctít památku tragických osudů pacovských židů.

V táborském obchůdku Placestore už vás netrpělivě vyhlíží naše ideáře v novém kabátku. Líbí se vám?

A TADY JE NÁŠ PRODUKT

Originální zápisník, který oblečeme do vašeho návrhu.