Kniha Hieronymus Pragensis

20.05.2020

Jeroným Pražský byl filozofem a reformátorem, kterého stihl stejný osud a na stejném místě, jako mistra Jana Husa. Jen o rok později a jeho jméno není mezi Čechy bohužel tolik známé. Snad právě s cílem oživit povědomí o Jeronýmově hrdinství a jeho úctě k pravdě, uspořádalo Husitské muzeum výstavu HIERONYMUS PRAGENSIS a publikovalo stejnojmennou knihu, na níž jsme měli možnost spolupracovat. Pro troj-jazyčnou knihu jsme kromě grafické koncepce navrhli moderní otevřenou šitou vazbu, která svým charakterem navozuje dobu pozdního středověku, ve které se odehrává Jeronýmův příběh.