Návrhy obalu pro Biouhel

28.05.2020

Když k nám do studia zavítal pan Káňa představit svůj projekt tak jsme hned věděli, že je to zajímavý počin, ale bude těžké ho prosadit pro širokou veřejnost. Jeho snahou je také šířit osvětu mezi politiky  i úředníky, že je potřeba vzít v potaz a nějak podpořit jakákoli "inovativní" (spíš přírodě blízká) opatření, která v důsledku pomohou změnit žalostný stav zemědělské půdy a navrátit do zemědělské praxe zpět selský rozum.

A jakým způsobem to řeši? Tím, že ukládají reálný uhlík z biomasy, která se přeměnila na biouhel. V této formě pak setrvá staletí. Biouhel ukládají farmáři do půdy, kde napomáhá přirozeným funkcím a úrodnosti bez průmyslových hnojiv a chemikálií. Ukládání uhlíku omezuje uhlíkovou stopu. Je to dobrovolná kompenzace, která pomáhá půdě i klimatu.

Návrhy se nakonec nerealizovali, ale začalo se prezentací pro Zemi živitelku a doporovodných materiálů k výstavě.