Stolní kalendář pro město Tábor

07.03.2022

Pro podobu stolního kalendáře jsme zvolili oddělené kalendárium, které dalo možnost použití více fotografíí. Letošní rok byly fotky pořízené samotnými obyvateli města. Pro kalednárium byl zvolen takový materiál, aby si uživatel mohl pohodlně zapisovat poznámky.