GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA KNIH K VAŠIM SLUŽBÁM

Léta praxe nás naučila umět si poradit se vším, co je na cestě od rukopisu až k vydané knize. Vysadíme vám jednoduchou publikaci až po výtvarně složitou. Zašlete nám náhled a my vám cenu nezávazně spočítáme.


NABÍZÍME VÁM KOMPLETNÍ SERVIS NEBO JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI JAKÝMI JSOU

grafická úprava

Grafické rozvržení stránky jako je formát, rozvržení textů, obrázků a prázdných ploch. Typ, velikost a barva písma, záhlaví, nadpisy a další grafické prvky jinak zvaný layout knihy.

grafika obálky

Měla by propagovat, vizuálně upoutat a být graficky příjemná. Obálku vždy navrhneme s ohledem na charakter publikace a vytvoříme technický výkres pro tiskárnu.


sazba

Profesionální sazba respektující všechna pravidla platná při zalomení textu. Jednoduchá sazba bez obrazků začíná u 40,- za tiskovou stranu.

korektury

Korektor provádí poslední kontrolu textu před tiskem. Kontroluje se nesprávné rozdělení slov, řazení stránek, kapitol, úplnost, čitelnost nebo správné umístění a vložení obrázků.

příprava obrázků

Zajistíme vysoce kvalitní předtiskovou úpravu obrázků, kolorování, čí úpravy fotografií. Zařídíme také digitalizaci vlastních podkladů.

předtisková příprava

Je posledním krokem k zaslání dat do tiskárny. Jedná se např. o správné rozlišení a měřítko, převod textů na křivky, spadávka, řezací značky.

prezenční PDF

Knihu vám nachystáme jako ukázkové PDF pro vaše zákazníky. Pokud budete mít zájem, připravíme také jako e-book.

zajištění výroby

Spolupracujeme s několika tiskárnami s vlastní knihárnou a jsme schopni zajistit výrobu i v menších nákladech.


CHCETE VYSADIT KNIHU?