GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA KNIH K VAŠIM SLUŽBÁM

Léta praxe nás naučila umět si poradit se vším, co je na cestě od rukopisu až k vydané knize. Vysadíme vám jednoduchou publikaci až po výtvarně složitou. Zašlete nám náhled a my vám cenu nezávazně spočítáme.


NABÍZÍME VÁM KOMPLETNÍ SERVIS NEBO JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI JAKÝMI JSOU

grafická úprava

Grafické rozvržení stránky jako je formát, rozvržení textů, obrázků a prázdných ploch. Typ, velikost a barva písma, záhlaví, nadpisy a další grafické prvky jinak zvaný layout knihy.

grafika obálky

Měla by propagovat, vizuálně upoutat a být graficky příjemná. Obálku vždy navrhneme s ohledem na charakter publikace a vytvoříme technický výkres pro tiskárnu.


sazba

Profesionální sazba respektující všechna pravidla platná při zalomení textu. 

korektury

Korektor provádí poslední kontrolu textu před tiskem. Kontroluje se nesprávné rozdělení slov, řazení stránek, kapitol, úplnost, čitelnost nebo správné umístění a vložení obrázků.

příprava obrázků

Zajistíme vysoce kvalitní předtiskovou úpravu obrázků, kolorování, čí úpravy fotografií. Zařídíme také digitalizaci vlastních podkladů.

předtisková příprava

Je posledním krokem k zaslání dat do tiskárny. Jedná se např. o správné rozlišení a měřítko, převod textů na křivky, spadávka, řezací značky.

prezenční PDF

Knihu vám nachystáme jako ukázkové PDF pro vaše zákazníky. Pokud budete mít zájem, připravíme také jako e-book.

zajištění výroby

Spolupracujeme s několika tiskárnami s vlastní knihárnou a jsme schopni zajistit výrobu i v menších nákladech.


CHCETE VYSADIT KNIHU?