TADY JE NAŠE PRÁCE

Tato interaktivní kniha byla vytvořena ve spolupráci s nakladatelstvím Hisland, které založila Blanka Ježková. S touto bytostí je spolupráce čistou radostí. Má jasnou vizi, kterou jí pomáháme zhmotnit a vznikají tak publikace, které mají smysl.

Ve spolupráci s Tikkun Pacov, z. s., který usiluje o připomínku historie a záchranu kulturního dědictví Židů v Pacově a okolí jsme realizovali výstavu, která se uskutečnila v Pacovské synagoze a přilehlém rabinátu. Měla připomenout a uctít památku tragických osudů pacovských židů.

V táborském obchůdku Placestore už vás netrpělivě vyhlíží naše ideáře v novém kabátku. Líbí se vám?

Pro Husitské muzeum v Táboře jsme ve spolupráci s kurátorkou muzea Lenkou Zajícovou vytvořili katalog k 150. výročí narození Františka Bílka.

Díky našim stálým zakázníkům, kterým se snažíme vyjít vstříc, jsme ochotni jít až za hranici vlastních možností (rozuměj, jsme grafici) a rozšířit si tak obzory i dovednosti. Zadání bylo jasné. Velké ocelové logo, které upoutá přijíždějící zákazníky a navede je přímo na velké parkoviště zahradnictví a zároveň koresponduje s barevností vrat....

Náš stálý zákazník Jan Nussbauere z trvalkového zahradnictví Herba Grata nás oslovil, abychom mu vypracovali grafický návrh polepu pro jejich firemní dodávku. Tahle rozkvetlá kráska už dováží ke svým zákazníkům své objednávky.

Společně můžeme vytvořit zajímavé letáky k propagaci vašeho okolí. Jsme schopni je připravit v co nejkratší době a zajistit také jejich tisk.

Nádherná fotografická publikace, jejíž tvorbu jsme si mohli užít již od samotného návrhu celkové podoby, vazby i materiálu. Za což děkujeme slovenskému vydavatelství Spolok Sv. Vojtecha. Kniha by měla čtenáře vyzvat k žasnutí a obdivu tvorsta. O fotografie se postaral zanícený fotograf slovenské fauny a flóry pan Ivan Kňaze a doprovázena je...

Pro podobu stolního kalendáře jsme zvolili oddělené kalendárium, které dalo možnost použití více fotografíí. Letošní rok byly fotky pořízené samotnými obyvateli města. Pro kalednárium byl zvolen takový materiál, aby si uživatel mohl pohodlně zapisovat poznámky.

Postní doba je výzvou, abychom si něco odřekli a více mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla nás oslovila s prosbou o vytvoření brožurky, která může být i takovým prostředníkem k dobrému skutku. On-line si ji můžete prohlédnout zde: https://issuu.com/papezskamisijnidila/docs/krizova_cesta_s_pauline_web

Rádi spoluvytváříme s našimi zákazníky. Snažíme se jejich vizi rozvinout tak, aby s výsledkem byly spokojené obě strany. S tímto průvodcem se nám to tak podařilo. Skvělá vize zákazníka jak představit výjimečnou architekturu blatska v propojení se srozumitelnou grafikou, s pečlivou úpravou fotografií a map.

Vinařství Hradil z velkopavlovické oblasti nás oslovil s prosbou o vytvoření etiket a vinného lístku na vína z jejich produkce. Vzniklo tak i výtvarné spojení s táborským výtvarníkem Teodorem Buzu, který ve svých malbách zachytil tu pravou esenci, kterou mají daná vína vyjadřovat. Posuďte sami!

A TADY JE NÁŠ PRODUKT

Originální zápisník, který oblečeme do vašeho návrhu.